Gewinnspiel-Teilnahmeseite

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen, verstanden und bin damit einverstanden.

Viac informácií

Teilnahmebedingungen

 

Súťaže nesúvisia s Facebookom a žiadnym spôsobom nie sú sponzorované, podporované alebo organizované Facebookom.

Facebook nie je k dispozícii ako kontaktá osoba v súťažiach. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má 18 alebo viac rokov a ktorý má bydlisko na Slovensku.

Dátum začatia a ukončenia, potrebný priebeh súťaže, výhra a dátum vyhlásenia víťaza je v rámci každej súťaže uvedená v súťažných podmienkach.

Výherca (ďalej len „víťaz“) sa vždy žrebuje náhodným online žrebovaním výhercu.

Základným predpokladom na výhru je splnenie všetkých podmienok potrebných na účasť.

Ak tieto nebudú splnené alebo len čiastočne, žrebovanie sa bude opakovať. Výherné ceny sa preberajú výlučne osobne, pokiaľ nie je v súťažnom texte uvedené inak.

Speňaženie alebo odovzdanie výhry v hotovosti nie je možné a je výhradne zakázané.

Ďalej sa uplatňujú príslušné všeobecné podmienky poskytovateľa výhry, najmä tie, ktoré sa viažu na spätné odkúpenie darčekových poukážok. Výherca príslušnej súťaže bude vyhlásený menom uvedeným na Facebooku/ Instagrame na našej Facebookovej/ Instagramovej stránke OC Galéria Shopping Košice.

Účasťou v súťažiach všetci účastníci súhlasia so zverejnením svojich mien. Na obdržanie výhry je potrebné aby výherca do 5 dní od vyžrebovania poslal správu prostredníctvom stránky Facebook, Instagram alebo e-mailom na adresu marketing@saller-bau.com Organizátor súťaže môže potrebovať poštovú adresu, na ktorú možno cenu doručiť.

Účasťou v súťažiach nám víťaz umožňuje zverejniť jeho meno na Facebooku/ Instagrame a v prípade potreby aj na našich webových stránkach. Súťaž organizuje Arcos FM SK, s.r.o., Toryská 5, 040 11 Kosice, kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bušniaková.

Zamestnanci OC Galéria Shopping Košice, reklamná asociácia Arcos FM SK, s.r.o. a nájomcovia v OC Galéria Shopping Košice sú vylúčení zo všetkých súťaží.

Každý účastník sa zaväzuje, že nebude zdieľať žiadny nezákonný obsah. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo zrušiť súťaže.

Ochrana údajov: Až do žrebovania a odoslania váhry sa užívateľské meno poskytnuté účastníkmi na Facebooku uloží.

Po súťaži sa všetky mená neodvolateľne odstránia.